PRIVACYVERKLARING 

___________________________________________________________________________________________

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERWERKT

 

Marcel Bruckner Hoveniersbedrijf kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Marcel Bruckner Hoveniersbedrijf en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Marcel Bruckner Hoveniersbedrijf verstrekt. 

Marcel Bruckner Hoveniersbedrijf kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

 

WAAROM WE UW GEGEVENS NODIG HEBBEN

 

Marcel Bruckner Hoveniersbedrijf verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Marcel Bruckner Hoveniersbedrijf uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

 

HOE LANG WORDEN UW GEGEVENS DOOR ONS BEWAART

 

Marcel Bruckner Hoveniersbedrijf bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. 

 

DELEN MET DERDEN

 

Marcel Bruckner Hoveniersbedrijf verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Anders verstrekken we nooit uw persoonlijke gegevens of informatie aan derden.